Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, έτος 1989, τεύχος 43

Καχτίτσης Νίκος, «Επιστολές στην Κατίνα Βέικου-Σεραμέτη. [24 Απριλίου 1960]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 82-83

Καχτίτσης Νίκος, «Επιστολές στην Κατίνα Βέικου-Σεραμέτη. [24 Μαρτίου 1961]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 83-84

Καχτίτσης Νίκος, «Επιστολές στην Κατίνα Βέικου-Σεραμέτη. [24 Μαΐου 1962]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 84

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Πίσω από κείνους τους τοίχους. Διήγημα», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 85-86

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Τέσσερα ποιήματα. Εγκαρτέρηση», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 87

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Τέσσερα ποιήματα. Ευχή», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 87

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Τέσσερα ποιήματα. Η στιγμή», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 88

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Τέσσερα ποιήματα. Κάπου ένα τοπίο», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 88

Ιωαννίδης Στέφανος, «[Σημείωμα με αφορμή τον ξεφνικό θάνατο της Κατίνας Βέικου-Σεραμέτη]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 88

Παπαθανάση-Μουσιοπούλου Καλλιόπη, «Μηνύματα της θάλασσας. Αφήγημα», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 89

Δημητριάδου-Εφραιμίδου Ελένη, «Οκτώ ποιήματα. Τον κήπο να τον αγαπήσεις», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 90

Δημητριάδου-Εφραιμίδου Ελένη, «Οκτώ ποιήματα. Κάποτε έρχονται θεοί», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 90

Δημητριάδου-Εφραιμίδου Ελένη, «Οκτώ ποιήματα. [Άξιος καρπός]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 90

Δημητριάδου-Εφραιμίδου Ελένη, «Οκτώ ποιήματα. Απώλειες '87», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 90

Δημητριάδου-Εφραιμίδου Ελένη, «Οκτώ ποιήματα. Τον Άγγελο θα τον γνωρίσεις», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 90

Δημητριάδου-Εφραιμίδου Ελένη, «Οκτώ ποιήματα. [Σαν ανεβαίνουν στο καράβι τους, ανειρεύονται]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 91

Δημητριάδου-Εφραιμίδου Ελένη, «Οκτώ ποιήματα. Ήταν ωραία τα πρόσωπα», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 91

Δημητριάδου-Εφραιμίδου Ελένη, «Οκτώ ποιήματα. Κατάγομαι», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 91

Παπαδήμα-Θεοδωράκη Εύη, «Εξαφάνιση», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 92-93

Μουσόπουλος Θανάσης, «Γιάννης Ρίτσος. Προσεγγίσεις στο έργο του. (Στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 94-105

(ανυπόγραφο), «[Γιάννης Ρίτσος]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 105

Σπυρίδης Χαράλαμπος Χ., Δημητριάδης Σ.Ν., «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ποίηση», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 106-119

(ανυπόγραφο), «[Σεφέρης Γιώργος]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 109

Σπυρίδης Χαράλαμπος Χ., «Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στον ερευνητικό χώρο της Μουσικής», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 120-128

(ανυπόγραφο), «[Χαράλαμπος Σπυρίδης]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 128

Ρουκούνης Γιάννης, Γιαννοπούλου-Ρουκούνη Μάρω, «Κλίμα και βορειοελλαδική παραδοσιακή κατοικία», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 129-138

(ανυπόγραφο), «Φωτ. 1. [Ηλιασμός και σκίαση χάρη στην προεξοχή της στέγης]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 132

(ανυπόγραφο), «Φωτ. 2. [Ηλιασμός και σκίαση χάρη στην προεξοχή της στέγης]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 132

(ανυπόγραφο), «Φωτ. 3. [Ηλιασμός και σκίαση χάρη στην προεξοχή της στέγης]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 133

(ανυπόγραφο), «Φωτ. 4. [Η επιφάνεια της νότιας όψης]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 133

(ανυπόγραφο), «Φωτ. 5. [Η επιφάνεια της νότιας όψης]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 133

(ανυπόγραφο), «Φωτ. 6. [Τζαμωτό χαγιάτι στη νότια όψη]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 134

(ανυπόγραφο), «Φωτ. 7. [Τζαμωτό χαγιάτι στη νότια όψη]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 134

(ανυπόγραφο), «Φωτ. 8. [Παράθυρα στη νότια όψη]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 135

(ανυπόγραφο), «Φωτ. 9. [Παράθυρα στη νότια όψη]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 135

(ανυπόγραφο), «Φωτ. 10. [Η νότια και ανατολική πλευρά του ορόφου]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 136

(ανυπόγραφο), «Φωτ. 11. [Διαφοροποίηση των ανοιγμάτων]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 136

(ανυπόγραφο), «Φωτ. 12. [Χοντροί πέτρινοι τοίχοι στη βορεινή πλευρά]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 137

(ανυπόγραφο), «Φωτ. 13. [Χοντροί πέτρινοι τοίχοι στη βορεινή πλευρά]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 137

(ανυπόγραφο), «Φωτ. 14. [Χοντροί πέτρινοι τοίχοι στη βορεινή πλευρά]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 137

(ανυπόγραφο), «Φ. 1. Ο ποταμός Κόσσινθος και η συνοικία Καβακιού», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 140

(ανυπόγραφο), «Φ. 2. Σπίτι υπό κατάρρευση στον Αχριάν Μαχαλά», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 145

(ανυπόγραφο), «Φ. 3. Ερειπωμένο και εγκαταλειμμένο σπίτι στην συνοικία Ακαθίστου Ύμνου», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 145

(ανυπόγραφο), «Φ. 4. Η ανατολική πλευρά της πλατείας του ναού Ταξιαρχών», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 146

(ανυπόγραφο), «Φ. 5. Το παλιό κέντρο του οικισμού», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 148

(ανυπόγραφο), «Φ. 6. Ο παλιός Μητροπολιτικός ναός του Τιμίου Προδρόμου», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 149

(ανυπόγραφο), «Φ. 29. Θρακιώτης χριστιανός και Θρακιώτης μουσουλμάνος», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 150

(ανυπόγραφο), «Φ. 7. Το Αχριάν Τζαμί», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 150

(ανυπόγραφο), «Φ. 8. Η σκεπαστή είσοδος προς την αυλή της εκκλησίας του Ακαθίστου Ύμνου», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 152