Είστε εδώ

Καχτίτσης Νίκος, «Επιστολές στην Κατίνα Βέικου-Σεραμέτη. [24 Μαρτίου 1961]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 83-84