Είστε εδώ

Καχτίτσης Νίκος, «Επιστολές στην Κατίνα Βέικου-Σεραμέτη. [24 Απριλίου 1960]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 82-83