Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανάμεσα σε προσωπικότητες της εποχής]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 57