Είστε εδώ

Καλεύρας Αχιλλέας, «Κείμενα. Συλλυπητήριο στο θάνατο του Σοφοκλή Βενιζέλου », Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 59