Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Ο Ελευθέριος Βενιζέλος σε δημόσια εμφάνιση]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 56