Είστε εδώ

Παπατσαρούχας Γιώργος, «Στην Ξάνθη πριν εκατόν οκτώ χρόνια», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 38-39