Είστε εδώ

Κούγκουλος Θανάσης Β., «Η Τραϊανούπολη και η Σαμοθρακική Περαία στην Ρωμαϊκή περίοδο», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 21-37