Είστε εδώ

«Στέφανου Ιωαννίδη, Ξάνθη. Εικόνες και μαρτυρίες από την ιστορία της των τελευταίων 150 ετών», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 10