Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Παράκληση προς τους αναγνώστες για αποστολή φωτογραφικού υλικού της παλιάς Ξάνθης]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 9