Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Δημόκριτος», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 11