Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «8. Άγιος Γεώργιος. Επιφανειακή κεραμική», Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. 63