Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «6. Άγιος Γεώργιος. Ο τοίχος με την πολυγωνική τοιχοδομία», Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. 61