Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «5. Άγιος Γεώργιος. Η μνημειώδης πόλη με το κατώφλι», Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. 61