Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «4. Άγιος Γεώργιος. Το ισχυρό ανάλημμα του συγκροτήματος», Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. 61