Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «3. Άγιος Γεώργιος. Το μεγάλο κτηριακό συγκρότημα», Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. 61