Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «2. Άγιος Γεώργιος. Ο ανατολικός τοίχος της ακρόπολης», Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. 61