Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «1. Άγιος Γεώργιος. Η δυτική πλαγιά του υψώματος», Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. 61