Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Οδοιπορικό μέσ' στο χρόνο (Αυτοβιογραφικό. Αποσπάσματα)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. 17-38