Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Πληροφορίες για τη συνέχεια της δημοσίευσης αποσπασμάτων από ανέκδοτο αυτοβιογραφικό βιβλίο του εκδότη] », Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. 17