Είστε εδώ

Δημητριάδου-Εφραιμίδου Ελένη, «Ποιήματα. V. [Τα παιδιά]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. 16