Είστε εδώ

Δημητριάδου-Εφραιμίδου Ελένη, «Ποιήματα. II. [Τελικά, πάσχιζε να θυμηθεί]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. 15