Είστε εδώ

Δημητριάδου-Εφραιμίδου Ελένη, «Ποιήματα. III. [Λυπόταν την κάτοψη του σπιτιού του]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. 15-16