Είστε εδώ

Δημητριάδου-Εφραιμίδου Ελένη, «Ποιήματα. I. [Μα ίσως τη νύκτα]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. 15