Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Απόηχοι (Ποιήματα). [Ατίθασο άτι το: για πάντα, που δε δαμάζεται]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. 13-14