Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Απόηχοι (Ποιήματα). [Απόλυτη έκφραση το: για πάντα!]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. 13