Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Διορθώσεις]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 39 ( 1984), σ. 234