Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «Βιογραφικά σημειώματα. Αλέξης Τραϊανός (Αλέκος Ζαβατάρης)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 38 ( 1983), σ. 244-245