Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «Βιογραφικά σημειώματα. Δημήτρης Τζίμας», Θρακικά Χρονικά, τχ. 38 ( 1983), σ. 244