Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «[Συμπλήρωμα στα Βιογραφικά σημειώματα]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 38 ( 1983), σ. 245