Είστε εδώ

Πεντάζου-Σαρλά Μαρία, «Ένα Μαρωνίτικο σπίτι», Θρακικά Χρονικά, τχ. 38 ( 1983), σ. 75-78