Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Μέρος του αποχετευτικού συστήματος του κτιρίου», Θρακικά Χρονικά, τχ. 38 ( 1983), σ. 76