Είστε εδώ

Αναστασοπούλου Νανά,Δεμαρτίνος Σπύρος,Μουντανέας Παναγιώτης,Μπαλτζοπούλου Κατερίνα,Παπακώστας Κώστας,Παρασχάκης Θεοδόσης, «Θέμα: Πολεοδομία Ξάνθης. Από Ομάδα Φοιτητών του Γ΄ έτους Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημιακού έτους 1979-1980», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. 217-221