Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «[Εισαγωγικό σημείωμα για το κείμενο που ακολουθεί και τους συντάκτες του]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. 217