Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Φωτ. V (1)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. 218