Είστε εδώ

Παπαχρήστου Γιώργος, «Ξάνθη και αστική πολυκατοικία», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. 213-216