Είστε εδώ

Ρουκούνης Γιάννης, «ΙΙ. Πηνελόπη 82», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. 114