Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Γ.Μ. Βιζυηνός», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. 45