Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Ο Γεώργιος Βιζυηνός σε μια άλλη διάσταση. Α. 1849-1896, πορεία μέσα από αγώνες και στερήσεις», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. 45-58