Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βορειοανατολική άποψη Μεσοπολέμου. Στο ίδιο σημείο, όπου μέχρι το 1925 το Δημαρχείο, τώρα η Εθνική Τράπεζα», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. 10