Είστε εδώ

Χαραλαμπίδης Γιάννης, «Βορειοανατολική άποψη 1982», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. 11