Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ξάνθη, Βορειοανατολική Άποψις. Φωτογραφία του 1922. (Στο αριστερό άκρο το Δημαρχείο Ξάνθης, μέχρι το 1925)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. 10