Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «[Σχόλιο για την καθυστερημένη κυκλοφορία του περιοδικού σε σχέση με τον χρόνο σύνταξης των κειμένων στη στήλη Απόψεις]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. 9