Είστε εδώ

Μεταλλινού Χαρίκλεια, «18 ποιητικές παρουσίες. Ελεγεία», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 124