Είστε εδώ

Λιάπης Τάσος, «18 ποιητικές παρουσίες. Κείθε στο Βορρά», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 123