Είστε εδώ

Μιχαηλίδης Παναγιώτης, «18 ποιητικές παρουσίες. Τρία ποιήματα. Ι. [Πίσω από το θολό τζάμι]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 125