Είστε εδώ

Αξιώτου-Στυλιανουδάκη Παναγιώτα, «18 ποιητικές παρουσίες. Ξάνθη 78», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 117