Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Νεώτερες ταφές (4ος-10ος μ.Χ. αιών) που κάλυπταν τον εξωτερικό χώρο δυτικά της πόλης», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 60