Είστε εδώ

Τριαντάφυλλος Διαμαντής, «Τα μεγαλιθικά μνημεία της Δυτικής Θράκης», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 61-69