Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Χρυσή αλυδίδα, περιδέραιο και ζευγάρι από χρυσά σκουλαρίκια από ταφικό πυθάρι», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 60